loader
Link do strony projekty Life
By itpe
Grupa ludzi pozujących do zdjęcia
Zdjęcie Z logotypami

Wspieramy Gminy województwa śląskiego w realizacji działań kontrolnych!

W ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY), współfinansowanego ze środków Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pracownicy Instytutu Technologii Paliw i Energii wspierają śląskie Gminy w wykrywaniu procederu spalania/współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.  W związku z realizacją poddziałania C.2.2, ITPE prowadzi działania mające na celu podnoszenie kompetencji osób upoważnionych przez Władze Gminy do prowadzenia kontroli oraz zwiększenie efektywności realizowanych kontroli poprzez zastosowanie nowych narzędzi pomiarowych jak czujniki zainstalowane na dronie oraz analiza odpadów paleniskowych. Poddziałanie skierowane jest do gmin o najniższej rocznej liczbie przeprowadzonych kontroli oraz gmin, na terenie których w ostatnich latach nie pobierano próbek popiołów z urządzeń eksploatowanych w gospodarstwach domowych.  

Wsparcie skierowane w sezonie grzewczym do Gmin Kroczyce, Bojszowy, Mszana, Boronów, Zbrosławice, Nędzą oraz Wielowieś obejmuje:

  • szkolenie pracowników urzędu gminy w prowadzeniu działań kontrolnych przez wieloletniego specjalistę ITPE w zakresie pobierania próbek odpadów paleniskowych;
  • przeprowadzenie kontroli z wykorzystanie czujników zanieczyszczeń zainstalowanych na dronie przez kompetentnych i doświadczonych operatów ITPE;
  • dostatecznie akcesoriów niezbędnych do pobierania próbek odpadów paleniskowych i przeprowadzenie analizy chemicznej pobranych w sezonie grzewczym 2022/2023 próbek odpadów paleniskowych przez akredytowane laboratorium ITPE wraz z wydaniem ekspertyzy zgodnie z metodyką POP Feniks opracowaną przez specjalistów Instytut Technologii Paliw i Energii.
logotyp stopki

Projekt zintegrowany LIFE

„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Copyright 2022 ITPE All Rights Reserved.