loader
Link do strony projekty Life
By itpe
Zdjęcie Nagrody
Zdjęcie Z logotypami

Nagroda INNOWATORY WPROST 2022 dla projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

Województwo śląskie, które pełni rolę koordynatora projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” jest laureatem tegorocznej nagrody INOWATORY WPROST w kategorii Ekologia i Środowisko.

Nagroda INNOWATORY WPROST przyznawana jest od 2011 roku. W pierwszych latach statuetki przyznawane były  w oparciu o „Listę 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw” opracowywaną przez zespół Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku podstawą do wyróżnienia są autonomiczne badania Innovation Research.Celem głównym projektu zintegrowanego LIFE

„Śląskie. Przywracamy błęki.”

zdjęcie nagrody innowator

są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza (POP), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa nr VI/21/12/2020. Zaplanowane działania mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największym stopniu oddziaływają na wielkość stężeń substancji w powietrzu. W skład grupy podmiotów realizujących projekt wchodzi trzech partnerów naukowych (Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie),  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, cztery związki subregionie województwa śląskiego, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oraz 80 gmin zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

Katarzyna Rychlewska

Zakład Ochrony Powietrza

e-mail: krychlewska@itpe.pl; tel.: 32 621 65 16

logotyp stopki

Projekt zintegrowany LIFE

„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Copyright 2022 ITPE All Rights Reserved.