loader
Link do strony projekty Life
By itpe
Zdjęcie Drona

Szanowni Państwo,

 

Instytut Technologii Paliw i Energii wraz z Gminami Woźniki, Koszęcin, Bojszowy, Węgierska Górka, Miedźno, Ogrodzieniec, Rybnik, Częstochowa oraz Żywiec współrealizują europejski projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Naszym celem jest ocena skuteczności realizacji zapisów śląskiej uchwały antysmogowej w grupie źródeł tworzących tzw. hot-spot (grupa kilkudziesięciu budynków indywidualnych w gęstej zabudowie).

W ramach projektu, obok instalacji czujniki pyłu zawieszonego, wykonywane będą pomiary stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kominów wybranych domów jednorodzinnych, z użyciem drona. Pomiary będą przeprowadzane na tym samym obszarze przez 5 kolejnych sezonów grzewczych.

Oznacza to, iż nad Waszym domem, w godzinach 10.00-17.00, może pojawić się dron pomiarowy. Informujemy, że pomiary są zgodne z polskim prawem, osoby które je prowadzą mają stosowne uprawnienia, a miejsce i zakres pomiaru został skonsultowany z przedstawicielami Gminy.

Podkreślamy, że celem pomiaru nie jest indywidualna kontrola poszczególnych źródeł emisji, nie będzie on zatem skutkował jakimikolwiek konsekwencjami dla właścicieli badanych urządzeń grzewczych.

Prosimy o współudział i pomoc w realizacji pomiarów – w tym do stosowania się do wskazówek członków ekipy pomiarowej.

logotyp stopki

Projekt zintegrowany LIFE

„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Copyright 2022 ITPE All Rights Reserved.