loader
Link do strony projekty Life
By itpe
Zdjęcie przedstawiające grupę ludzi z pracami
Zdjęcie Z logotypami

W dniu 30.05.2022 odbyło się spotkanie pt. „Malujemy śląskie niebo”, będące elementem  obchodów Zielonego Tygodnia UE oraz 30-lecia Programu LIFE. Spotkanie odbyło się w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Uczestniczyli w nim konsorcjanci projektu: IChPW, Politechnika Śląska, Śląski Ogród Botaniczny oraz Śląski Urząd Marszałkowski, a także Zespół Szkół Plastycznych z Katowic. Miejscem spotkania były tereny muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

W ramach spotkania odbyły się prezentacje dotyczące problematyki jakości powietrza oraz zielonej infrastruktury w mieście, wykłady popularnonaukowe oraz happening plastyczny. 

Prezentacja IChPW obejmowała pokaz praktycznego wykorzystania drona do pomiarów w smudze dymu stężeń wybranych zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, LZO, NO, NO2, CO. Wyniki w postaci przebiegów czasowych stężeń, można było śledzić na bieżąco na ekranie monitora.

 

Pokaz uwzględniał także odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Jacek Żeliński

Zakład Ochrony Powietrza

e-mail: krychlewska@ichpw.pl; tel.: 32 621 65 16

logotyp stopki

Projekt zintegrowany LIFE

„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Copyright 2022 ITPE All Rights Reserved.